Rynek w XIX .

Rycina rynku przed 1831 r. (1)
Górna i dolna rycina przedstawiają rynek przed 1831 r.
Rycina rynku przed 1831 r. (2)

Wieża Ratusza na kilka dni przed zawaleniem.  
 
     11 października 1638 roku pożar strawił prawie całe miasto. Ocalał tylko kościół i 5 budynów. Spłonął również Ratusz. W 1660 roku Ratusz został odbudowany wedłuch zachowanych projektów na podobieństwo spalonego Ratusza.
     Budynek stał na rynku miejskim, aż do 7 września 1831 roku, kiedy to o godz 17.30 runęła wieża ratuszowa.
Na początku lat siedemdziesiątych XIX wieku podjęto decyzję o rozebraniu Ratusza i ostatecznie budynek magistratu zniknął z centralnego placu miejskiego w 1873 roku.

Wieża Ratusza na kilka dni przed zawaleniem.
(Litografia Th.Böhma)


Poprzednia strona
 
    Uwaga:
  1. Pierwsza grafika uzyskana została dzięki uprzejmości Ryszarda Mierzwy.
  2. Druga i trzecia grafika pochodzą z witryny WWW Manfreda Schürmanna:
    Kreis Landeshut in Schlesien

jartul@poczta.onet.pl  Uwagi, spostrz jartul@poczta.onet.pl eżenia, sugestie  jartul@poczta.onet.pl