RATUSZ

      7 września 1831 roku zawaliła się wieża starego ratusza miejskiego usytuowanego na rynku miejskim, pozostałą część budynku użytkowano jeszcze przez wiele lat, aż do rozbiórki w 1873 roku. Do chwili wybudowania nowego budynku magistratu siedzibą władz miejskich była kamieniczka zachowana do dziś przy ul. Karola Miarki 25.
14 kwietnia 1902 roku powołano komisję, która zajęła się organizacją budowy nowego gmachu magistratu.
Konkurs na projekt nowego ratusza wygrali architekci z Wrocławia - Gatze i Böttcher. Projekt zatwierdzono 3 marca 1904 roku, a już w 1905 roku budynek nakryto dachem oraz wykończono wieżę i wnętrze.
Ratusz Nowy ratusz został wybudowany w stylu neorenesansowym.
Fasada główna budynku składa się z trzech brył:
   a) niższej - zwróconej do placu elewacją boczną,
   b) wyższej - zwróconej do placu ścianą szczytową,    c) wieży, wtopionej między dwie pierwsze bryły.
Na wieży znajduje się płytki wykusz, na którym umieszczono napis 1904-1905, upamiętniający okres budowy ratusza.
W lewej części fasady budynku, na pierwszym piętrze, znajdują się trzy duże okna, których światła wypełniają witraże. Za oknami tymi znajduje się sala obrad rady miejskiej.
Zworniki tych okien zdobią głowy ludzkie, symbolizujące przedstawicieli stanów reprezentowanych w ówczesnych władzach miejskich. Między oknami witrażowymi widnieje rzeźba orła - symbolu wolności i godności oraz rzeźba sowy - tradycyjny symbol mądrości. Na prawo od wieży, szczytową część fasady wieńczy trójkątny fronton z herbem Kamiennej Góry. Pola trójkątnych naczółków nadokiennych pierwszego piętra zdobią maski twarzy ludzkich, które wyobrażają cztery temperamenty: choleryczny, sangwiniczny, flegmatyczny i melancholiczny.
Na elewacji południowej, tuż nad oknami pierwszego piętra, umiejscowiony jest długi fryz obrazujący obronę Kamiennej Góry podczas najazdu husytów. Z lewej strony fryzu umiejscowione są herby Wrocławia (stolica prowincji Dolny Śląsk) i Legnicy (siedziba Królewskiej Rejencji), z prawej zaś znajdują się herby Chełmska Śląskiego i Lubawki - miast powiatu kamiennogórskiego.
Na wykuszu elewacji widoczne są cztery płaskorzeźby przedstawiające główne rzemiosła średniowiecza, a w późniejszym okresie gałęzie przemysłu. W kolejności od lewej:
   1) piwowarstwo,
   2) przędzalnictwo,
   3) tkactwo,
   4) obuwnictwo.
Wyżej, nad oknami pierwszego piętra, widać cztery puste pola, z których dawniej spoglądały znane postacie historyczne: Bolko I Surowy i Bolko II Mały (założyciele i dobroczyńcy miasta) oraz Fryderyk II (król Prus) i Wilhelm II (król Prus i cesarz Niemiec).
Nad najwyższymi oknami umiejscowione są godła cechowe tych rzemiosł, które brały udział w budowie ratusza: murarzy, kamieniarzy, stolarzy, cieśli, blacharzy, kowali i ślusarzy.
Do wnętrza ratusza wiodą wejścia przez trzy portale. Główne wejście prowadzi przez monumentalny arkadowy portal dźwigający balkon. Zworniki arkad nad schodami przyozdobione są lwimi paszczami. Na trzecim ze zworników widoczny jest herb miasta.
Wejście przez lewy portal, obecnie nieczynne, dawniej służyło burmistrzowi, którego mieszkanie mieściło się na drugim piętrze ratusza.
Przez prawy portal schodziło się schodami do sali restauracyjnej.
Wewnątrz ratusza, w holu głównym, na początku balustrady umiejscowiona jest rzeźba siedzącego na tylnych łapach lwa, który podtrzymuje tarczę z herbem miasta.
W oknie klatki schodowej znajduje się witraż, na którym w jego centralnej części znajdują się dwa orły - herb Prus i herb Śląska. Lewa dolna część witraża przedstawia herb miasta, który zwieńczony jest koroną miejską. Na witrażu widnieje napis w języku niemieckim głoszący: "Masz sprawę przyjdź do ratusza". Obrzeże witraża zawiera motyw wijącego się ulistnionego konara dębu z żołędziami. U góry wśród liści dwie wiewiórki z żołędziami w łapach, u dołu sowa.
W holu piętra na ścianie wiszą kamienne głowy Bolka I i Bolka II książąt świdnicko-jaworskich (są to kopie z nagrobków z Mauzoleum Piastów w Krzeszowie).
Na pierwszym piętrze znajduje się gabinet burmistrza nakryty stropem kasetonowym. Wyposażenie stanowią neogotyckie meble. Na szczególną uwagę zasługuje stojący zegar z herbem Kamiennej Góry.
Również na pierwszym piętrze znajduje się sala witrażowa nakryta, podobnie jak gabinet burmistrza, stropem kasetonowym. Po prawej stronie stoi kominek wykonany z piaskowca i ozdobiony herbem miasta. Trzy duże okna wypełnione są witrażami o treści związanej z dziejami miasta. Pierwszy witraż, patrząc od lewej strony, przedstawia epizod z historii miasta: odbicie miasta przez księcia Bolka II z rąk czeskich. Drugi witraż przedstawia handel lnem w XVIII wieku. Trzeci z witraży również nawiązuje do historii miasta, a związany jest z trzecią wojną śląską. 23 czerwca 1760 roku doszło na okolicznych wzgórzach do krwawej bitwy między wojskami austriackimi i pruskimi, która przeszła do historii jako "Pruskie Termopile".
Witraż na półpiętrze klatki schodowej Ratusza
Witraże na sali witrażowej Ratusza
Wybrane elementy wnętrza Ratusza
Fryz na fasadzie Ratusza od strony Alei Wojska Polskiego
 
Poprzednia strona
 

jartul@poczta.onet.pl  Uwagi, spostrz jartul@poczta.onet.pl eżenia, sugestie  jartul@poczta.onet.pl