Witraże w "sali witrażowej" Ratusza.
Trzy witraże w sali witrażowej Ratusza. Powiększenie (Zoom) - plik 48,4 kB. - witraża w oknie lewym. Powiększenie (Zoom) - plik 50,8 kB - witraża w oknie środkowym. Powiększenie (Zoom) - plik 49,5 kB - witraża w oknie prawym.
Na pierwszym piętrze Ratusza znajduje się sala witrażowa. Trzy duże okna wypełnione są witrażami o treści związanej z dziejami miasta. Pierwszy witraż, patrząc od lewej strony, przedstawia epizod z historii miasta: odbicie miasta przez księcia Bolka II z rąk czeskich w 1345 roku przy użyciu fortelu "trojańskiego" - tym razem słynnego drewnianego konia zastąpiły wozy z sianem, w których ukryci byli piastowscy wojowie. Środkowy witraż nawiązuje do rozkwitu miasta w wieku XVIII wynikającego z intensywnie rozwijającego się tkactwa i handlu lnem. Trzeci z witraży również nawiązuje do historii miasta, a związany jest z trzecią wojną śląską. 23 czerwca 1760 roku doszło na wzgórzach w pobliżu miasta do krwawej bitwy między wojskami austriackimi i pruskimi, która przeszła do historii jako "Pruskie Termopile". Na witrażu ranny pruski generał Fouque osuwa się z konia i brany jest do niwoli austriackej.
    Uwaga:
  1. Barwy w rzeczywistości są zdecydowanie żywsze.
  2. Fotografie własne wykonane aparatem Nikon Coolpix 995.