Witraż na półpiętrze klatki schodowej Ratusza.
Powiększenie (Zoom) - witraż na półpiętrze klatki schodowej Ratusza.
W oknie klatki schodowej znajduje się witraż, na którym w jego centralnej części znajdują się dwa orły - herb Prus i herb Śląska. Lewa dolna część witraża przedstawia herb miasta, który zwieńczony jest koroną miejską. Na witrażu widnieje napis w języku niemieckim głoszący: "Masz sprawę przyjdź do Ratusza". Obrzeże witraża zawiera motyw wijącego się ulistnionego konara dębu z żołędziami. U góry wśród liści dwie wiewiórki z żołędziami w łapach, u dołu sowa.
    Uwaga:
  1. Barwy w rzeczywistości są zdecydowanie żywsze.
  2. Fotografie własne wykonane aparatem Nikon Coolpix 995.