Miasto z wieży Ratusza.

Zdjęcia własne wykonane z wieży Ratusza - Nikon Coolpix 995 - 08.07.2002 r.
Strona wykorzystuje JavaScript - fotografie w formacie 640x480 otwierają się, po kliknięciu
na miniaturze, w odrębnym oknie dopasowanym do rozmiaru zdjęcia.
Rozmiar plików graficznych od 64,8kB do 100,2kB.

Widok z wieży Ratusza - 1. Widok z wieży Ratusza - 2. Widok z wieży Ratusza - 3. Widok z wieży Ratusza - 5.
Widok z wieży Ratusza - 6. Widok z wieży Ratusza - 7. Widok z wieży Ratusza - 8. Widok z wieży Ratusza - 8a.
Widok z wieży Ratusza - 9. Widok z wieży Ratusza - 10.
 

jartul@poczta.onet.pl  Uwagi, spostrz jartul@poczta.onet.pl eżenia, sugestie  jartul@poczta.onet.pl