Rynek w Kamiennej Górze

Zdjęcia własne - Nikon Coolpix 995 - 22.09.2002 r.
Strona wykorzystuje JavaScript - fotografie w formacie 640x480 otwierają się, po kliknięciu
na miniaturze, w odrębnym oknie dopasowanym do rozmiaru zdjęcia.
Rozmiar plików graficznych od 95kB do 104kB.

Rozmiar pliku - 99kB Rozmiar pliku - 98kB Rozmiar pliku - 100kB Rozmiar pliku - 97kB
Rozmiar pliku - 104kB Rozmiar pliku - 99kB Rozmiar pliku - 99kB Rozmiar pliku - 100kB
Rozmiar pliku - 99kB Rozmiar pliku - 99kB Rozmiar pliku - 102kB Rozmiar pliku - 95kB
 

jartul@poczta.onet.pl  Uwagi, spostrz jartul@poczta.onet.pl eżenia, sugestie  jartul@poczta.onet.pl