Uroczyste oddanie do użytku nowej płyty Rynku w Kamiennej Górze

Zdjęcia własne - Nikon Coolpix 995 - 20.09.2002 r.
Strona wykorzystuje JavaScript - fotografie w formacie 640x480 otwierają się, po kliknięciu
na miniaturze, w odrębnym oknie dopasowanym do rozmiaru zdjęcia.
Rozmiar plików graficznych od 87kB do 137kB.

Rozmiar pliku - 123kB Rozmiar pliku - 107kB Rozmiar pliku - 121kB Rozmiar pliku - 120kB
Rozmiar pliku - 128kB Rozmiar pliku - 121kB Rozmiar pliku - 122kB Rozmiar pliku - 123kB
Rozmiar pliku - 107kB Rozmiar pliku - 138kB Rozmiar pliku - 126kB Rozmiar pliku - 99kB
Rozmiar pliku - 122kB Rozmiar pliku - 124kB Rozmiar pliku - 121kB Rozmiar pliku - 110kB
Rozmiar pliku - 102kB Rozmiar pliku - 101kB Rozmiar pliku - 123kB Rozmiar pliku - 88kB
 

jartul@poczta.onet.pl  Uwagi, spostrz jartul@poczta.onet.pl eżenia, sugestie  jartul@poczta.onet.pl