Miasta partnerskie

IKAST - Dania Ikast (Dania)
TRUTNOW - Czechy Trutnov - miasto w Czechach Wschodnich nad rzeką Úpą.
Pierwotnie osada o nazwie Úpa. Prawa miejskie Trutnov otrzymał w 1340 r.
Aktualnie miasto jest ośrodkiem przemysłowym oraz turystycznym.
Zabytki: ratusz (XVI w., przebudowany w 1862 r.), kościół parafialny (1758-1782) oraz odrestaurowany rynek z renesansowymi i późnobarokowymi kamienicami.
VIERZON - Francja Vierzon - miasto w środkowej Francji, nad rzeką Cher (dopływ Loary), na południowy-wschód od Orleanu, w departamencie Cher.
Miasto zostało założone przez Rzymian. W średniowieczu leżało w granicach hrabstwa Blois. Od X do XVIII wieku miejscowe opactwo Benedyktynów stanowiło ważny ośrodek kultu religijnego.
Obecnie centrum handlowo-usługowe regionu rolniczego.
Zabytki: dawne budynki opactwa, obecnie ratusz (XVII-XVIII w.), brama miejska (XIV-XV w.), kościoły.
Wolfenbüttel - Niemcy Wolfenbüttel - miasto w środkowych Niemczech, w kraju związkowym Dolna Saksonia.
Ośrodek regionu rolniczego. Zakłady przemysłu elektrotechnicznego, elektronicznego, chemicznego, spożywczego, maszynowego.
Zabytki: ratusz (zbudowany ok. 1600 r.), zamek, kościół protestancki (1608-1625), barokowy kościół św. Trójcy (XVII/XVIII w.), liczne domy konstrukcji szkieletowej (XVII-XVIII w.).
 

jartul@poczta.onet.pl  Uwagi, spostrz jartul@poczta.onet.pl eżenia, sugestie  jartul@poczta.onet.pl