Dworzec kolejowy w Kamiennej Górze

Zdjęcia własne - Konica-Minolta Dimage A1
- 25.03.2007 r. [01-21] i 27.03.2007 r. [22-32] -
Strona wykorzystuje JavaScript - fotografie w formacie 720x540 otwierają się, po kliknięciu
na miniaturze, w odrębnym oknie dopasowanym do rozmiaru zdjęcia.

  "Kamiennogórscy kupcy od 1855 r. starali się przekonać odpowiednie władze o konieczności budowy kolei żelaznej. Przysłowiowe zielone światło zapaliło się dopiero w trakcie budowy linii ze Zgorzelca prze Jelenią Górę, Marciszów i dalej do Wałbrzycha (1866-1868). 30 czerwca 1868 r. gotowe już były fundamenty pod budynek dworcowy w Daleszowie, a 6 sierpnia 1869 r. na kamiennogórski dworzec wtoczyła się pierwsza lokomotywa. Linia kolejowa Sędzisław-Kamienna Góra-Lubawka została oddana do użytku 29 grudnia 1869 r. W ten sposób dwa miasta na Ziemi Kamiennogórskiej znalazły się na mapach połączeń kolejowych Europy. (...) Od 1896 r. mieszkańcy Chełmska, a od 1899 r. Okrzeszyna mogli jeździć pociągami. (...) W latach 1902-1905 trwała budowa linii jednotorowej z Kowar do Kamiennej Góry, przechodzącej przez teren kopalni rudy żelaza. Wielkim osiągnięciem inżynierskim tamtych czasów było przebicie tunelu pod Przełęczą Kowarską.
Ostatni odcinek kolejowy na Ziemi Kamiennogórskiej, nie licząc bocznic przyzakładowych, powstał w 1914 r. i połączył Kamienna Górę z Marciszowem." [Jan Lubieniecki, Z dziejów Ziemi Kamiennogórskiej, Jelenia Góra 1996, str. 115-116].

   Wyjeżdżali tędy i wracali kamiennogórzanie przez kilka dziesięcioleci do pracy, do szkoły, na studia, na urlopy i na wakacje. Przyjeżdżały tutaj i odjeżdżały stąd pociągi towarowe i osobowe do Marciszowa i Jeleniej Góry, do Sędzisławia i Wałbrzycha, do Kowar i Jeleniej Góry.
Od kilku lat zamarł ruch na lokalnych liniach kolejowych i powoli niszczeje dworzec pozostający w zarządzie PKP.

Zobacz też strony WWW:
- Kamienna Góra - Kolej na Dolnym Śląsku
- Serwis "Baza kolejowa" - stacja Kamienna Góra

Zdjęcie 1 Zdjęcie 2 Zdjęcie 3 Zdjęcie 4
Zdjęcie 5 Zdjęcie 6 Zdjęcie 7 Zdjęcie 8
Zdjęcie 9 Zdjęcie 10 Zdjęcie 11 Zdjęcie 12
Zdjęcie 13 Zdjęcie 14 Zdjęcie 15 Zdjęcie 16
Zdjęcie 17 Zdjęcie 18 Zdjęcie 19 Zdjęcie 20
Zdjęcie 21 Zdjęcie 22 Zdjęcie 23 Zdjęcie 24
Zdjęcie 25 Zdjęcie 26 Zdjęcie 27 Zdjęcie 28
Zdjęcie 29 Zdjęcie 30 Zdjęcie 31 Zdjęcie 32
 

jartul@poczta.onet.pl  Uwagi, spostrz jartul@poczta.onet.pl eżenia, sugestie  jartul@poczta.onet.pl