NAZWA, HERB I BARWY MIASTA

Herb i barwy miasta
NAZWA MIASTA

(na podstawie pracy Jana Lubienieckiego "Z Dziejów Ziemi Kamiennogórskiej")

Ostatecznie utrwalił się zapis Landeshut, który dotrwał do 1945 roku.

  Nazwa Landeshut składa się z dwóch części:
 1. das Land - kraj, kraina;
 2. die Hut - straż, opieka, piecza
  lub der Hut - kapelusz.

Das Land + der Hut = Kapelusz Kraju (rozumiany jako symboliczny 'kapelusz' księstwa - kasa księstwa). Zważywszy na położenie miasta to dziwne tłumaczenie nabiera sensu - kapelusz (kiesa) napełniany opłatami od przejeżdżających kupców.
 
Das Land + die Hut = Straż Kraju (Strażnica Kraju, lub krótko Strażnica, Stróża, Straża).

Kronikarz Nason w siedemnastowiecznej kronice księstwa świdnicko-jaworskiego pisze: "Bolko (...) zbudował to miasto w roku 1292 jako strażnicę swego kraju na miejscu dawnego zburzonego zamku i umocnił je podwójnymi murami i wałami. Ten stary zamek - opowiada dalej Narson - zbudowany był na niedostępnej skale, niedaleko bramy dolnej, i nazywał się "Strażnica" ".

Bardziej prawdopodobne jest zatem, że to położenie geograficzne i znaczenie militarne zdecydowało o pierwotnej nazwie miasta.

 
Po II wojnie światowej powstał problem ustalenia nazewnictwa polskiego. W tym celu wznowiono działalność przedwojennej Komisji Ustalania Nazw Miejscowości przy Ministerstwie Administracji Publicznej. Komisja wiosną 1946 roku ustaliła dla miasta nazwę Kamienna Góra.

Zanim jednak komisja wydała decyzję, miasto nosiło nazwę Kamieniogóra, zaś stacja kolejowa Ziemsk.

Komisja określając nazwę miasta zasugerowała się prawdopodobnie zapisem w dokumencie lokacyjnym z 1249 roku, w którym książę legnicki Bolesław Rogatka zezwolił benedyktynom z Krzeszowa lokować osadę targową Landishute na prawie niemieckim. Zakonnicy otrzymali również wielki kompleks leśny między Zadrną a Leskiem, którego wschodnia granica sięgała miejsca o nazwie Camena gora, gdzie swój początek bierze rzeka Lesk.
Rzeka Lesk wypływa ze zbocza wzgórza koło Kuźnic Świdnickich nazywanego (...) Kamienna Góra. Nie leżało ono nigdy na obszarze określanym jako Ziemia Kamiennogórska, zatem dzisiejsza nazwa miasta wydaje się wynikać z pewnego nieporozumienia.
Przypuszczalnie członkowie Komisji niedokładnie studiowali źródła historyczne i określenie Camena gora skojarzyli z charakterystycznym wzniesieniem w mieście - Górą Zamkową, na której stał niegdyś zamek Straża od którego zaczęły się dzieje miasta.

HERB I BARWY MIASTA

(na podstawie §3 Statutu Gminy Miejskiej Kamienna Góra)

Herb miasta
 1. 1. Herbem Kamiennej Góry jest tarcza podzielona na dwa pola w układzie pionowym. Pole prawe (zgodnie z zasadami heraldyki) jest niebieskie i zawiera fragment białego muru obronnego z wielkich bloków kamiennych zwieńczonych fryzem arkadowym. Ponad fryzem wznoszą się dwie baszty. Obie posiadają puste otwory łukowe, a zwieńczone są czerwonymi hełmami w formie stożka. Wyższą wieżyczkę wieńczy żółta gwiazda sześcioramienna, natomiast niższą - kula koloru żółtego. W murze obronnym ku linii środkowej tarczy herbu jest otwarta brama w kształcie łuku. Lewe pole jest czerwone, a na jego tle widnieje wizerunek Księcia Świdnicko-Jaworskiego Bolka I. Ma on na głowie hełm z opuszczoną przyłbicą, w prawej ręce trzyma obnażony miecz, natomiast w lewej - tarczę obronną. Do pasa postać przykryta jest zbroją, a od pasa widnieje biała spódnica. Hełm, miecz i zbroja mają barwę szarą.
 2.  
 3. Barwami Kamiennej Góry są kolory: niebieski i czerwony na fladze w układzie barw według skali PANTONS, ułożone w dwa pasy pionowe równej szerokości. Zezwala się na umieszczenie herbu miasta na tle flagi.
  Wzór flagi określa załącznik nr 3 do niniejszego statutu.
Na początek strony
 

jartul@poczta.onet.pl  Uwagi, spostrz jartul@poczta.onet.pl eżenia, sugestie  jartul@poczta.onet.pl