KLIMAT KOTLINY KAMIENNOGÓRSKIEJ

Klimat Kotliny Kamiennogórskiej charakteryzuje się ciepłą zimą i chłodnym latem. Okres wegetacyjny trwa ok. 170 dni i jest o około 40 dni krótszy od okresu wegetacyjnego np. w sąsiedniej Kotlinie Jeleniogórskiej.
W kotlinie przeważają wiatry południowe, docierające przez Bramę Lubawską. One decydują, że tutejszy klimat wyróżnia się większą ilością opadów i dni pochmurnych niż średnia obszarów tego regionu.
Panujące tu warunki pogodowe zaznaczają się gwałtownością zmian nawet w ciągu jednego dnia. Pogłębia je zmienna amplituda temperatur przekraczająca w okresie wiosny 20oC (od nocnych przymrozków do +20oC w ciągu dnia).
Średnia temperatura roczna wynosi ok. +6oC, natomiast w lipcu sięga ona ok. +15oC, w lutym spada do ok. -2,5oC. Zimą, częściej niż w innych rejonach górskich, występuje tu inwersja temperatur, tzn. temperatury są wyższe wraz ze wzrostem wysokości n.p.m. Chłodniejsze powietrze spływa w doliny i zalega w obniżeniach kotliny.
Okres wiosenny rozpoczyna się w kotlinie po 15 kwietnia, choć często przymrozki mają miejsce jeszcze po 15 maja. W kotlinie zdarzają się opady śniegu w kwietniu i nawet pierwszej dekadzie maja. Roczna suma opadów na terenie kotliny jest znacznie większa niż dla innych terenów Polski położonych na tej samej wysokości. Kotlina Kamiennogórska leży w tzw. "cieniu opadowym", co oznacza wyższe sumy opadów na zboczach niż na dnie kotliny. To niekorzystne zjawisko w okresie opadów letnich, często mających charakter nawałowy, powoduje gwałtowny przybór wód w potokach górskich. Roczna suma opadów uzależniona jest od wysokości n.p.m. i waha sie w granicach 500-1100 mm. Maksimum opadowe przypada na miesiące letnie a zwłaszcza na lipiec. Opady śniegu występują czasami już w ostatniej dekadzie października. Pokrywa śnieżna zalega około 60 dni i jest stosunkowo nietrwała. Liczba dni pochmurnych przekracza 150 dni w roku i jest wyższa w kotlinie niż na terenach położonych wyżej. Niewiele jest tu dni bezwietrznych. Wiatry południowe i południowo-zachodnie przynoszą wzrost temperatury i opady. W okresie wiosennym wieją wiatry południowe, których przewaga wyraźna jest w maju. W miesiącach letnich ochłodzenie i opady przynoszą wiatry południowo - zachodnie. Późną wiosną i na przedwiośniu osłona Rudaw Janowickich jest zbyt mała i silne wichry znad Karkonoszy sięgają Kotliny Kamiennogórskiej.

 


jartul@poczta.onet.pl  Uwagi, spostrz jartul@poczta.onet.pl eżenia, sugestie  jartul@poczta.onet.pl